Je zoekt een coach omdat je een probleem hebt waar je zelf niet uit komt. Je hebt al verschillende dingen geprobeerd om het te veranderen, maar het lukt je zelf niet, of de coachgesprekken die je eerder voerde zijn niet wat je er van verwachtte. In plaats van binnen in een kantoortje een coachgesprek te voeren, zittend in een stoel, ga je tijdens wandelcoaching lekker wandelen in de natuur. Alleen al door buiten, en in beweging, te zijn komen de gesprekken makkelijker op gang. Je hoeft je niet ongemakkelijk te voelen, er worden geen notities gemaakt, er vallen geen ongemakkelijke stiltes, en als er een keer tranen vallen, dan staat er geen standaard doos met tissues voor je neus. We zijn gewoon aan het wandelen, met de zon op je gezicht, of soms juist een zachte witte mist of een drupje lenteregen. En terwijl we dat doen komen de verhalen, de pijnpunten, de onzekerheden en het verdriet vaak vanzelf naar buiten. En daar kunnen we vervolgens mee aan de slag.

Tijdens een wandelcoachgesprek kun je even lekker uitwaaien. Je stapt letterlijk uit de dagelijkse sleur, uit een stressvolle omgeving of situatie, uit de drukte. Je komt aan in de natuur. Dan heb je een moment van ontspanning en bezinning. Door in de natuur te zijn ontspant je lichaam en kalmeert je brein. Zo ontstaat er sneller ruimte om te komen tot de kern van de zaak.

Wandelen in de natuur heeft een bovenmatig positief effect op je gemoedstoestand en stresslevels. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat regelmatig wandelen in de natuur goed is voor je lichamelijke en mentale conditie, je wordt als het ware even ge-reset. Dat is ook de reden dat ik zelf als coach in de natuur werk met “mijn” coachees. Al wandelend luister ik naar wat mijn coachee aan me kwijt wil, en hoor ik niet alleen zijn of haar woorden, maar lees ik ook heel veel af aan de manier waarop iemand beweegt, spreekt, ademt en lichaamshouding.

Een nieuw inzicht werkt verrijkend. Het begint klein, maar komt al snel tot bloei op meerdere levensgebieden.

Ik ben natuurlijk niet zomaar gezellig met je aan het kletsen wanneer we een wandeling maken. Bij wandelcoaching betrek ik de natuurlijke omgeving waarin we lopen bij onze gesprekken als een van de belangrijkste coachtools. Door ervaring, en de opleidingen die ik heb gevolgd, heb ik me verschillende gesprekstechnieken en coachmodellen eigen gemaakt die ik tijdens een wandeling toepas. Als het goed is merk je daar tijdens een wandelcoachgesprek vrij weinig van, maar ik des te meer. Dat maakt wandelcoaching ook zo lekker relaxed voor jou als coachee.

Ik coach zowel volwassenen als jongeren (12 tot 21 jaar). Wil je meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Lees dan verder op deze pagina of gebruik één van onderstaande buttons.

Wandelcoaching voor volwassenen

Tijdens onze eerste wandeling ontdekken we wat je uit het wandelcoachtraject wilt halen. Dit gesprek is vooral verkennend en onderzoekend. Is er een klik? Wat heb je nodig? Wat zijn je wensen en verlangens? En hoe kan ik je daar bij helpen als wandelcoach? Met behulp van verschillende gesprekstechnieken en elementen uit de directe omgeving gaan we hier mee aan de slag. Ook stel ik je vragen of doen we oefeningen die leiden tot meer inzicht in jezelf en je situatie. Zo komen we uiteindelijk tot een heldere coachvraag die gedurende het coachtraject de rode draad zal zijn.

Vervolgwandelingen

Tijdens de vervolgwandelingen gaan we hier dieper op in en deze gesprekken zullen dan ook echt coachend zijn. Ik werk zonder oordeel en oplossingsgericht. Het uitgangspunt is; jij bent al goed zoals je bent. Dat betekent ook dat ik vanuit het hier en nu, en toekomstgericht werk. Er is natuurlijk ruimte om af en toe terug te blikken naar het verleden, maar we hoeven dit niet opnieuw te beleven en te doorleven. We geven het verleden een plek in het heden en nemen het mee als een van de vele facetten van het leven die jou gevormd hebben tot de persoon die je nu bent. De inzichten die je meekrijgt vanuit de coachgesprekken zullen niet alleen verhelderend werken in je huidige situatie, of op je coachvraag; Doordat je een andere blik ontwikkelt op dingen, zal dit ook op positieve wijze van invloed zijn op andere levensgebieden.

Maatwerk

Ieder mens is uniek en verwerkt nieuwe inzichten op zijn of haar eigen unieke manier. Ook verschillen de coachvragen natuurlijk heel erg van elkaar. Daarom draai ik geen standaard programma af. Ik geloof meer in maatwerk; we bekijken wat voor jou werkt en wat jij nodig hebt. Gedurende het wandelcoachtraject zullen we regelmatig stil staan bij de voortgang; wat lukt er al en waar kunnen we nog extra aandacht aan geven? Zo nodig stellen we je coachdoel bij. Ik bewaak dat we niet te veel afwijken van je oorspronkelijke coachvraag zodat we hier ook constructief aan blijven werken

Wandelcoaching voor jongeren

Tijdens een wandelcoachtraject geef ik je inzicht in hoe je zelf invloed hebt op je leven. Je leert dat er altijd een keuze is bij alles wat je doet, in de manier waarop je denkt of bij wat je zegt. Je kunt altijd zelf bepalen hoe je reageert en hoe je handelt. Zo ontstaat er een zekere controle over je eigen leven en ga je zelf de touwtjes in handen nemen. Zelfs al gebeuren er dingen in je leven waar je zelf geen invloed op hebt, je kan wel (leren) kiezen hoe je hier mee om gaat. Dat geeft meer zelfvertrouwen, en met meer zelfvertrouwen maakt het ineens niet meer zo veel uit wat anderen van jou vinden.

Dit gaat natuurlijk niet allemaal meteen vanzelf, maar ik kan je hier bij helpen. We zoeken naar praktische handvatten die je direct kan toepassen op situaties in je eigen leven. Ik kijk en luister naar wie jíj bent, en we bedenken dus ook oplossingen die voor jóu werken.

Mijn rol als coach

De leeftijdgroep van de jongeren die bij mij komen ligt meestal tussen de 12 en 21 jaar. Met hen ga ik afwisselend wandelen in de natuur of binnen aan de slag. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er teken- of schrijfwerk gedaan moet worden en dat is soms gewoon wat handiger binnen, aan een tafel. Maar moet er veel gepraat of stoom afgeblazen worden, dan gaan we lekker de natuur in. Een enkele keer komt het ook voor dat ik met een jongere op pad ga naar een sociale omgeving, waar veel mensen zijn. Soms is “mensen kijken” de beste leerschool! Op een niet-veroordelende manier geef ik jongeren inzicht in hun eigen handelen en de (positieve en negatieve) consequenties daarvan. Ook help ik hen een manier te vinden om om te gaan met gebeurtenissen die buiten de invloedscirkel liggen. Ik ga praktisch te werk, en werk vooral vanuit het hier-en-nu en toekomstgericht.

Ik ben gediplomeerd kindercoach en jongerencoach. Daarnaast heb ik aanvullende diploma’s voor coaching bij autisme en ad(h)d en mindfullness voor kinderen. Problemen waar kinderen en jongeren mee komen zijn bijvoorbeeld faalangst, stress door sociale druk, onzeker zijn, zich anders voelen, eenzaamheid, hoogsensitiviteit, prikkelverwerking, het niet kennen (of kunnen bewaken) van de eigen grenzen (wat is van mij en wat is van de ander?), of grote veranderingen zoals bij echtscheiding, ziekte, verhuizing of overlijden.

Rol van de ouders bij een minderjarig kind

Wanneer je minderjarige kind door mij gecoacht wordt, betrek ik jullie als ouders hier natuurlijk ook bij. Zo worden jullie samen met je kind uitgenodigd voor het intake gesprek. Verder zal er ongeveer halverwege het traject een oudergesprek plaatsvinden (zonder kind). Wanneer het traject eindigt zal er een afsluitend gesprek plaatsvinden, samen met je kind. Alles wat ik met jullie bespreek over jullie kind is met zijn/haar medeweten en goedkeuring. Vertrouwelijkheid blijft natuurlijk altijd een belangrijke factor.
Ik vraag altijd beide ouders aanwezig te zijn. Jullie zijn immers beiden van belangrijke invloed in het leven van jullie kind. Wanneer dit moeilijk is, bijvoorbeeld vanwege echtscheiding of wanneer één van de ouders in het buitenland verblijft, dan kan dit eventueel ook via een online meeting.